Έκθεση αποτίμησης της οικολογικής κατάστασης του υγροτόπου «Λίμνη Κερίου, Νότια Ζάκυνθος»

Ermis

Τίτλος

Έκθεση αποτίμησης της οικολογικής κατάστασης του υγροτόπου «Λίμνη Κερίου, Νότια Ζάκυνθος»

Ermis

Μεταδεδομένα


Έτος έκδοσης: 2012
URI: http://ermis.di.ionio.gr/xmlui/handle/123456789/1148
Περιγραφή: Έκθεση καταγραφής και αξιολόγησης των υγροτοπικών οικοσυστημάτων και βλάστησης στην περιοχή της Λίμνης Κερίου, καθώς και διαχειριστικών προτάσεων για την αποκατάσταση και προστασία των υγροτοπικών οικοσυστημάτων και ειδών στα πλαίσια του έργου NAT-PRO.
Γλώσσα: el
Λέξη-κλειδί: Βιοποικιλότητα
Λέξη-κλειδί: Ζάκυνθος
Λέξη-κλειδί: Υγρότοπος
Τίτλος: Έκθεση αποτίμησης της οικολογικής κατάστασης του υγροτόπου «Λίμνη Κερίου, Νότια Ζάκυνθος»
Τύπος περιεχομένου: Other

Έκθεση καταγραφής και αξιολόγησης των υγροτοπικών οικοσυστημάτων και βλάστησης στην περιοχή της Λίμνης Κερίου, καθώς και διαχειριστικών προτάσεων για την αποκατάσταση και προστασία των υγροτοπικών οικοσυστημάτων και ειδών στα πλαίσια του έργου NAT-PRO.


Κατεβάστε το αρχείο: Deliverable 2_ Wetlands_Report.pdf