Έκθεση με προτάσεις διαχειριστικών μέτρων για την αποκατάσταση, διατήρηση και προστασία ενδιαιτημάτων και φυτικών ειδών και τον περιορισμό των απειλών από ανθρωπογενείς κυρίως δραστηριότητες

Ermis

Τίτλος

Έκθεση με προτάσεις διαχειριστικών μέτρων για την αποκατάσταση, διατήρηση και προστασία ενδιαιτημάτων και φυτικών ειδών και τον περιορισμό των απειλών από ανθρωπογενείς κυρίως δραστηριότητες

Ermis

Μεταδεδομένα


Έτος έκδοσης: 2013
URI: http://ermis.di.ionio.gr/xmlui/handle/123456789/1248
Περιγραφή: Στην παρούσα έκθεση παρατίθενται προτάσεις για την αποκατάσταση, διατήρηση και προστασία ενδιαιτημάτων και φυτικών ειδών του ορεινού και ημι-ορεινού τμήματος της δυτικής Ζακύνθου που έχει πληγεί από πυρκαγιές διαφορετικής έντασης εμφάνισης τα τελευταία 40 έτη. Παρατίθενται τα αποτελέσματα από τις συμπληρωματικές χλωριδικές καταγραφές που πραγματοποιήθηκαν το Νοέμβριο του 2012 και τον Απρίλιο του 2013 στις μελετώμενες θέσεις του προγράμματος NAT-PRO (“Strategic plans for restoration, protection & eco-tourism promotion in Natura 2000 sites which devastated by natural disasters”).
Γλώσσα: el
Λέξη-κλειδί: Αποκατάσταση οικοσυστημάτων
Λέξη-κλειδί: Ζάκυνθος
Τίτλος: Έκθεση με προτάσεις διαχειριστικών μέτρων για την αποκατάσταση, διατήρηση και προστασία ενδιαιτημάτων και φυτικών ειδών και τον περιορισμό των απειλών από ανθρωπογενείς κυρίως δραστηριότητες
Τύπος περιεχομένου: Other

Στην παρούσα έκθεση παρατίθενται προτάσεις για την αποκατάσταση, διατήρηση και προστασία ενδιαιτημάτων και φυτικών ειδών του ορεινού και ημι-ορεινού τμήματος της δυτικής Ζακύνθου που έχει πληγεί από πυρκαγιές διαφορετικής έντασης εμφάνισης τα τελευταία 40 έτη. Παρατίθενται τα αποτελέσματα από τις συμπληρωματικές χλωριδικές καταγραφές που πραγματοποιήθηκαν το Νοέμβριο του 2012 και τον Απρίλιο του 2013 στις μελετώμενες θέσεις του προγράμματος NAT-PRO (“Strategic plans for restoration, protection & eco-tourism promotion in Natura 2000 sites which devastated by natural disasters”).


Κατεβάστε το αρχείο: ΝΑΤ-PRO_Β ΦΑΣΗ_Βλάστηση-χλωρίδα.pdf