Αλληλεπικάλυψη σε μήκος των κυριοτέρων ειδών ψαριών που μετέχουν στο αλίευμα διαφορετικών αλιευτικών εργαλείων στη θαλάσσια περιοχή της Ζακύνθου

Ermis

Title

Αλληλεπικάλυψη σε μήκος των κυριοτέρων ειδών ψαριών που μετέχουν στο αλίευμα διαφορετικών αλιευτικών εργαλείων στη θαλάσσια περιοχή της Ζακύνθου

Ermis

Metadata


Συγγραφείς: Αρμένης, Γεώργιος
Έτος έκδοσης: 2005
URI: http://ermis.di.ionio.gr/xmlui/handle/123456789/1519
Περιγραφή: Περίληψη εργασίας σχετικά με την αλληλεπικάλυψη των κατά μήκος συνθέσων 13 ειδών ψαριών που αλιεύθηκαν με μηχανότρατα, γρι-γρί, πεζότρατα, μανωμένα δίχτυα και παραγάδια στη θαλάσσια περιοχή της Ζακύνθου. Οι δειγματοληψίες πραγματοποιήθηκαν σε εποχική βάση από τον Ιούλιο του 2004 ως τον Ιούλιο του 2005.
Γλώσσα: el
Λέξη-κλειδί: Ζάκυνθος
Λέξη-κλειδί: Αλιεια
Λέξη-κλειδί: Αλιευτικά εργαλεία
Λέξη-κλειδί: Ιχθυοπανίδα
Λέξη-κλειδί: Γρι-γρι
Τίτλος: Αλληλεπικάλυψη σε μήκος των κυριοτέρων ειδών ψαριών που μετέχουν στο αλίευμα διαφορετικών αλιευτικών εργαλείων στη θαλάσσια περιοχή της Ζακύνθου
Τύπος περιεχομένου: Working Paper

Περίληψη εργασίας σχετικά με την αλληλεπικάλυψη των κατά μήκος συνθέσων 13 ειδών ψαριών που αλιεύθηκαν με μηχανότρατα, γρι-γρί, πεζότρατα, μανωμένα δίχτυα και παραγάδια στη θαλάσσια περιοχή της Ζακύνθου. Οι δειγματοληψίες πραγματοποιήθηκαν σε εποχική βάση από τον Ιούλιο του 2004 ως τον Ιούλιο του 2005.


Download file: Sin 5.2_33_Armenis_alievma_Zakynthos_2005.pdf