Ανάδειξη και προβολή του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου της Λευκάδας με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη

Ermis

Τίτλος

Ανάδειξη και προβολή του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου της Λευκάδας με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη

Ermis

Μεταδεδομένα


Έτος έκδοσης: 2016
URI: http://ermis.di.ionio.gr/xmlui/handle/123456789/1205
Περιγραφή: Πτυχιακή εργασία του Τμήματος Περιβάλλοντος του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων για την ανάδειξη και προβολή του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου της Λευκάδας με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη.
Γλώσσα: el
Λέξη-κλειδί: Λευκάδα
Λέξη-κλειδί: Ιόνια Νησιά
Λέξη-κλειδί: Βιώσιμη ανάπτυξη
Λέξη-κλειδί: Βιωσιμότητα
Λέξη-κλειδί: Αειφορία
Τίτλος: Ανάδειξη και προβολή του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου της Λευκάδας με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη
Τύπος περιεχομένου: Thesis

Πτυχιακή εργασία του Τμήματος Περιβάλλοντος του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων για την ανάδειξη και προβολή του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου της Λευκάδας με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη.


Κατεβάστε το αρχείο: Πτυχιακή κυρκου-γουγουλας.pdf