Ανάλυση γεωμορφολογικών και γεωγραφικών δεδομένων με τη χρήση τεχνολογίας γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών στη νήσο Κεφαλληνία

Ermis

Τίτλος

Ανάλυση γεωμορφολογικών και γεωγραφικών δεδομένων με τη χρήση τεχνολογίας γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών στη νήσο Κεφαλληνία

Ermis

Μεταδεδομένα


Έτος έκδοσης: 2001
URI: http://ermis.di.ionio.gr/xmlui/handle/123456789/1123
Περιγραφή: Εργασία με σκοπό τη μελέτη της νήσου Κεφαλληνίας από Γεωγραφική, Γεωμορφολογική και Περιβαλλοντική άποψη, και η ανάπτυξη ενός γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών που αφορά στα παραπάνω αντικείμενα, του Αντρέα Π. Βασιλόπουλου.
Γλώσσα: el
Λέξη-κλειδί: Κεφαλονιά
Λέξη-κλειδί: Γεωγραφικά Συστάματα Πληροφοριών
Τίτλος: Ανάλυση γεωμορφολογικών και γεωγραφικών δεδομένων με τη χρήση τεχνολογίας γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών στη νήσο Κεφαλληνία
Τύπος περιεχομένου: Thesis

Εργασία με σκοπό τη μελέτη της νήσου Κεφαλληνίας από Γεωγραφική, Γεωμορφολογική και Περιβαλλοντική άποψη, και η ανάπτυξη ενός γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών που αφορά στα παραπάνω αντικείμενα, του Αντρέα Π. Βασιλόπουλου.


Κατεβάστε το αρχείο: PHD-vasilopoulos.pdf