Ανάπτυξη μεθοδολογίας αξιολόγησης της διαχείρισης θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών: Εφαρμογή στα ελληνικά θαλάσσια πάρκα Αλοννήσου και Ζακύνθου

Ermis

Τίτλος

Ανάπτυξη μεθοδολογίας αξιολόγησης της διαχείρισης θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών: Εφαρμογή στα ελληνικά θαλάσσια πάρκα Αλοννήσου και Ζακύνθου

Ermis

Μεταδεδομένα


Συγγραφείς: Οβεζίκογλου, Π
Έτος έκδοσης: 2016
URI: http://ermis.di.ionio.gr/xmlui/handle/123456789/1515
Περιγραφή: Διπλωματική εργασία με σκοπό τη δημιουργία αλγορίθμου αξιολόγησης της διαχείρισης Θαλασσίων Προστατευόμενων Περιοχών (ΘΠΠ) ώστε να είναι δυνατή η αντικειμενική αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας τους, να διευκολύνεται η σύγκριση μεταξύ παρομοίων προστατευομένων περιοχών αλλά και η λήψη αποφάσεων, μέτρων και ενεργειών προς την κατεύθυνση της βελτίωσης της διαχείρισης.
Γλώσσα: el
Λέξη-κλειδί: Αλόνησος
Λέξη-κλειδί: Προστατευόμενες περιοχές
Λέξη-κλειδί: Ε.Θ.Π.Ζ.
Λέξη-κλειδί: Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου
Λέξη-κλειδί: Θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές
Τίτλος: Ανάπτυξη μεθοδολογίας αξιολόγησης της διαχείρισης θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών: Εφαρμογή στα ελληνικά θαλάσσια πάρκα Αλοννήσου και Ζακύνθου
Τύπος περιεχομένου: Thesis


Διπλωματική εργασία με σκοπό τη δημιουργία αλγορίθμου αξιολόγησης της διαχείρισης Θαλασσίων Προστατευόμενων Περιοχών (ΘΠΠ) ώστε να είναι δυνατή η αντικειμενική αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας τους, να διευκολύνεται η σύγκριση μεταξύ παρομοίων προστατευομένων περιοχών αλλά και η λήψη αποφάσεων, μέτρων και ενεργειών προς την κατεύθυνση της βελτίωσης της διαχείρισης.


Κατεβάστε το αρχείο: Sin 5.23_79_Ovezikoglou_axiologisi diaxeiris thal prostatey perioxon_NMPZ_PhD Thesis_2016.pdf