Ανάπτυξη πρότυπου εκπαιδευτικού υλικού για την περιβαλλοντική εκπαίδευση: περιοχή αμμοθινών Ζακύνθου

Ermis

Title

Ανάπτυξη πρότυπου εκπαιδευτικού υλικού για την περιβαλλοντική εκπαίδευση: περιοχή αμμοθινών Ζακύνθου

Ermis

Metadata


Συγγραφείς: Αρβανιτάκη, Ι.
Έτος έκδοσης: 2006
URI: http://ermis.di.ionio.gr/xmlui/handle/123456789/1534
Περιγραφή: Περίληψη εργασίας σχετικά με την ανάπτυξη πρότυπου εκπαιδευτικού υλικού για την περιβαλλοντική εκπαίδευση στην περιοχή αμμοθινών Ζακύνθου.
Γλώσσα: el
Λέξη-κλειδί: Ζάκυνθος
Λέξη-κλειδί: Αμμοθίνες
Λέξη-κλειδί: Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου
Λέξη-κλειδί: Ε.Θ.Π.Ζ.
Λέξη-κλειδί: Περιβαλλοντική εκπαίδευση
Τίτλος: Ανάπτυξη πρότυπου εκπαιδευτικού υλικού για την περιβαλλοντική εκπαίδευση: περιοχή αμμοθινών Ζακύνθου
Τύπος περιεχομένου: Working Paper

Περίληψη εργασίας σχετικά με την ανάπτυξη πρότυπου εκπαιδευτικού υλικού για την περιβαλλοντική εκπαίδευση στην περιοχή αμμοθινών Ζακύνθου.


Download file: Sin 5.5_37_Arvanitaki_ammothines_ 2006.pdf