Αναλυτική περιγραφή βασιδιομυκήτων της Κεφαλονιάς

Ermis

Τίτλος

Αναλυτική περιγραφή βασιδιομυκήτων της Κεφαλονιάς

Ermis

Μεταδεδομένα


Έτος έκδοσης: 2015
URI: http://ermis.di.ionio.gr/xmlui/handle/123456789/1015
Περιγραφή: Αναλυτικές περιγραφές από βασιδιομύκητες που βρέθηκαν στην Κεφαλονιά.
Γλώσσα: el
Λέξη-κλειδί: βασιδιομύκητες
Λέξη-κλειδί: Κεφαλονιά
Τίτλος: Αναλυτική περιγραφή βασιδιομυκήτων της Κεφαλονιάς
Τύπος περιεχομένου: Working Paper

Αναλυτικές περιγραφές από βασιδιομύκητες που βρέθηκαν στην Κεφαλονιά.


Κατεβάστε το αρχείο: Ainos_descr_basidio c'ph.docx