Αντικειμενοστρεφής ανάλυση εικόνων IKONOS για την εξέταση της επιδημίας της ξήρανσης της Κεφαλληνιακής ελάτης (Abies cephalonica) στον Εθνικό Δρυμό Πάρνηθας

Ermis

Τίτλος

Αντικειμενοστρεφής ανάλυση εικόνων IKONOS για την εξέταση της επιδημίας της ξήρανσης της Κεφαλληνιακής ελάτης (Abies cephalonica) στον Εθνικό Δρυμό Πάρνηθας

Ermis

Μεταδεδομένα


Έτος έκδοσης: 2012
URI: http://ermis.di.ionio.gr/xmlui/handle/123456789/992
Περιγραφή: Μελέτη για το είδος Abies cephalonica στην περιοχή του Εθνικού Δρυμού της Πάρνηθας. Συνδυασμός της τηλεπισκόπησης και της in situ παρατήρησης για να μελετηθεί η μείωση του ελατοδάσους.
Γλώσσα: el
Λέξη-κλειδί: ndvi
Λέξη-κλειδί: Abies cephalonica
Λέξη-κλειδί: αντικειμενοστραφής ανάλυση εικόνας
Τίτλος: Αντικειμενοστρεφής ανάλυση εικόνων IKONOS για την εξέταση της επιδημίας της ξήρανσης της Κεφαλληνιακής ελάτης (Abies cephalonica) στον Εθνικό Δρυμό Πάρνηθας
Τύπος περιεχομένου: Working Paper

Μελέτη για το είδος Abies cephalonica στην περιοχή του Εθνικού Δρυμού της Πάρνηθας. Συνδυασμός της τηλεπισκόπησης και της in situ παρατήρησης για να μελετηθεί η μείωση του ελατοδάσους.


Κατεβάστε το αρχείο: Κόκλα Φ., Αργιαλάς Δ., Κασσιός Κ..pdf