Αξιολόγηση δεικτών μεταπυρικής παρακολούθησης της φυσικής αποκατάστασης με χρήση δεικτών τηλεπισκοπικών δεδομένων

Ermis

Τίτλος

Αξιολόγηση δεικτών μεταπυρικής παρακολούθησης της φυσικής αποκατάστασης με χρήση δεικτών τηλεπισκοπικών δεδομένων

Ermis

Μεταδεδομένα


Έτος έκδοσης: 2015
URI: http://ermis.di.ionio.gr/xmlui/handle/123456789/1195
Περιγραφή: *UNKNOWN DATE* Εργασία όπου παρουσιάζεται μια τεχνική αποτύπωσης του περιγράμματος καμένων εκτάσεων και μεταπυρικής αποκατάστασής τους μετά απο διαχρονική αξιολόγηση κατάλληλων δεικτών βλάστησης.
Γλώσσα: el
Λέξη-κλειδί: Αποκατάσταση οικοσυστημάτων
Λέξη-κλειδί: Ζάκυνθος
Λέξη-κλειδί: Πυρκαγιές
Λέξη-κλειδί: Βιοποικιλότητα
Τίτλος: Αξιολόγηση δεικτών μεταπυρικής παρακολούθησης της φυσικής αποκατάστασης με χρήση δεικτών τηλεπισκοπικών δεδομένων
Τύπος περιεχομένου: Other

*UNKNOWN DATE* Εργασία όπου παρουσιάζεται μια τεχνική αποτύπωσης του περιγράμματος καμένων εκτάσεων και μεταπυρικής αποκατάστασής τους μετά απο διαχρονική αξιολόγηση κατάλληλων δεικτών βλάστησης.


Κατεβάστε το αρχείο: Pettas_Poirazidis_Forest fires_NBR_17th DASOLOGIKO_revision _1.pdf