Αξιολόγηση της περιβαλλοντικής κατάστασης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου με τη χρήση δεικτών

Ermis

Τίτλος

Αξιολόγηση της περιβαλλοντικής κατάστασης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου με τη χρήση δεικτών

Ermis

Μεταδεδομένα


Συγγραφείς: Καποτά, Σ
Έτος έκδοσης: 2016
URI: http://ermis.di.ionio.gr/xmlui/handle/123456789/1529
Περιγραφή: Διπλωματική εργασία με σκοπό την αποτύπωση της περιβαλλοντικής κατάστασης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου (ΕΘΠΖ) και την αξιολόγηση σε αντιστοίχιση με τα διαχειριστικά μέτρα και τους δείκτες του Προεδρικού διατάγματος 1999 (ΦΕΚ 906Δ) Απώτερος σκοπός ήταν η επαλήθευση της επάρκειας των σχετικών μέτρων του Π.Δ.
Γλώσσα: el
Λέξη-κλειδί: Ε.Θ.Π.Ζ.
Λέξη-κλειδί: Δείκτες
Λέξη-κλειδί: Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου
Τίτλος: Αξιολόγηση της περιβαλλοντικής κατάστασης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου με τη χρήση δεικτών
Τύπος περιεχομένου: Thesis

Διπλωματική εργασία με σκοπό την αποτύπωση της περιβαλλοντικής κατάστασης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου (ΕΘΠΖ) και την αξιολόγηση σε αντιστοίχιση με τα διαχειριστικά μέτρα και τους δείκτες του Προεδρικού διατάγματος 1999 (ΦΕΚ 906Δ) Απώτερος σκοπός ήταν η επαλήθευση της επάρκειας των σχετικών μέτρων του Π.Δ.


Κατεβάστε το αρχείο: Sin 5.24_80_SEVASTI KAPOTA_axiologisi perivallontikis katastasis_NMPZ_diplomatiki_2016.pdf