Αξιολόγηση φυσικών κινδύνων & θεματική χαρτογράφηση στο νησί της Κεφαλονιάς με χρήση δορυφορικών εικόνων ASTER

Ermis

Title

Αξιολόγηση φυσικών κινδύνων & θεματική χαρτογράφηση στο νησί της Κεφαλονιάς με χρήση δορυφορικών εικόνων ASTER

Ermis

Metadata


Έτος έκδοσης: 2008
URI: http://ermis.di.ionio.gr/xmlui/handle/123456789/1103
Περιγραφή: Πληροφορίες και αξιολόγηση της επικινδυνότητας εμφάνισης κατολίσθησης στο ΝΑ τμήμα της Κεφαλονιάς μέσω θεματικής χαρτογράφησης από ψηφιακά γεωγραφικά δεδομένα, της Βερόνας Γ, Πεντόγαλου.
Γλώσσα: el
Λέξη-κλειδί: Θεματική χαρτογράφηση
Λέξη-κλειδί: Κεφαλονιά
Λέξη-κλειδί: Δορυφορικές εικόνες
Λέξη-κλειδί: Φυσικοί κίνδυνοι
Τίτλος: Αξιολόγηση φυσικών κινδύνων & θεματική χαρτογράφηση στο νησί της Κεφαλονιάς με χρήση δορυφορικών εικόνων ASTER
Τύπος περιεχομένου: Thesis

Πληροφορίες και αξιολόγηση της επικινδυνότητας εμφάνισης κατολίσθησης στο ΝΑ τμήμα της Κεφαλονιάς μέσω θεματικής χαρτογράφησης από ψηφιακά γεωγραφικά δεδομένα, της Βερόνας Γ, Πεντόγαλου.


Download file: 12-10_π - Αντίγραφο TEL1FONT12.pdf