Αυτόματη ταξινόμηση τύπων εδαφοκάλυψης στα Ιόνια Νησιά: Μία εφαρμογή βαθιάς μάθησης μέσω U-NET

Ermis

Title

Αυτόματη ταξινόμηση τύπων εδαφοκάλυψης στα Ιόνια Νησιά: Μία εφαρμογή βαθιάς μάθησης μέσω U-NET

Ermis

Metadata


Έτος έκδοσης: 2020
URI: http://ermis.di.ionio.gr/xmlui/handle/123456789/1172
Περιγραφή: Εργασία με σκοπό την ανάπτυξη ενός συστήματος που αυτοματοποιεί τη διαδικασία προσδιορισμού του τύπου εδαφοκάλυψης. Η μελέτη πραγματοποιήθηκε στην περιοχή των Ιονίων νησιών, περιοχή με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γεωμορφολογίας και φυσικού περιβάλλοντος.
Γλώσσα: el
Τίτλος: Αυτόματη ταξινόμηση τύπων εδαφοκάλυψης στα Ιόνια Νησιά: Μία εφαρμογή βαθιάς μάθησης μέσω U-NET
Τύπος περιεχομένου: Other

Εργασία με σκοπό την ανάπτυξη ενός συστήματος που αυτοματοποιεί τη διαδικασία προσδιορισμού του τύπου εδαφοκάλυψης. Η μελέτη πραγματοποιήθηκε στην περιοχή των Ιονίων νησιών, περιοχή με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γεωμορφολογίας και φυσικού περιβάλλοντος.


Download file: 1. Charou_Apollatos.pdf