Βοτανικά Χρονικά

Ermis

Title

Βοτανικά Χρονικά

Ermis

Metadata


Έτος έκδοσης: 1985
URI: http://ermis.di.ionio.gr/xmlui/handle/123456789/1073
Περιγραφή: Περιγραφή της χλωρίδας της νήσου Κεφαλονιάς από τους Δ. Φοίτο & J. Damboldt.
Γλώσσα: el
Λέξη-κλειδί: Χλωρίδα
Λέξη-κλειδί: Κεφαλονιά
Τίτλος: Βοτανικά Χρονικά
Τύπος περιεχομένου: Book

Περιγραφή της χλωρίδας της νήσου Κεφαλονιάς από τους Δ. Φοίτο & J. Damboldt.


Download file: βοτανικά χρονικά.pdf