Γενετική ποικιλότητα και φυλογενετικές σχέσεις «λιμναίων» και «θαλάσσιων» πληθυσμών της Atherina boyeri

Ermis

Title

Γενετική ποικιλότητα και φυλογενετικές σχέσεις «λιμναίων» και «θαλάσσιων» πληθυσμών της Atherina boyeri

Ermis

Metadata


Έτος έκδοσης: 2006
URI: http://ermis.di.ionio.gr/xmlui/handle/123456789/1458
Περιγραφή: Γενετική ποικιλότητα και φυλογενετικές σχέσεις «λιμναίων» και «θαλάσσιων» πληθυσμών της Atherina boyeri
Γλώσσα: el
Τίτλος: Γενετική ποικιλότητα και φυλογενετικές σχέσεις «λιμναίων» και «θαλάσσιων» πληθυσμών της Atherina boyeri

Γενετική ποικιλότητα και φυλογενετικές σχέσεις «λιμναίων» και «θαλάσσιων» πληθυσμών της Atherina boyeri


Download file: Nimertis_Kraichek.pdf