Γενικό διαχειριστικό σχέδιο Εθνικού Δρυμού Αίνου

Ermis

Title

Γενικό διαχειριστικό σχέδιο Εθνικού Δρυμού Αίνου

Ermis

Metadata


Έτος έκδοσης: 1996
URI: http://ermis.di.ionio.gr/xmlui/handle/123456789/1064
Περιγραφή: Μελέτη διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Αίνου. Αντικείμενο της μελέτης είναι η συγκέντρωση και η καταγραφή όλων των στοιχείων και των χαρακτηριστικών που αναφέρονται στην περιοχή του Δρυμού και η αξιολόγησή τους, ώστε να διαμορφωθούν προτάσεις για τα μέτρα, τα έργα και εργασίες και τις σχετικές ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν με σκοπό την αποτελεσματικότερη προστασία και την ορθολογική διαχείριση του Δρυμού.
Γλώσσα: el
Λέξη-κλειδί: Εθνικός Δρυμός Αίνου
Λέξη-κλειδί: Κεφαλονιά
Τίτλος: Γενικό διαχειριστικό σχέδιο Εθνικού Δρυμού Αίνου
Τύπος περιεχομένου: Thesis

Μελέτη διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Αίνου. Αντικείμενο της μελέτης είναι η συγκέντρωση και η καταγραφή όλων των στοιχείων και των χαρακτηριστικών που αναφέρονται στην περιοχή του Δρυμού και η αξιολόγησή τους, ώστε να διαμορφωθούν προτάσεις για τα μέτρα, τα έργα και εργασίες και τις σχετικές ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν με σκοπό την αποτελεσματικότερη προστασία και την ορθολογική διαχείριση του Δρυμού.


Download file: ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Δ. ΑΙΝΟΥ 1996.pdf