Γεωλογική δομή και εξέλιξη των νήσων Κεφαλληνίας και Ιθάκης

Ermis

Title

Γεωλογική δομή και εξέλιξη των νήσων Κεφαλληνίας και Ιθάκης

Ermis

Metadata


Έτος έκδοσης: 2001
URI: http://ermis.di.ionio.gr/xmlui/handle/123456789/1119
Περιγραφή: Πληροφορίες για τους γεωλογικούς σχηματισμούς και το τεκτονικό ιστό της Κεφαλονίας και της Ιθάκης, των Ε. Λεκκας, Γ. Δαναμος, Γ. Μαυρικας,
Γλώσσα: el
Λέξη-κλειδί: Ρηξιγενής ιστός
Λέξη-κλειδί: Νεοτεκτονικές ενότητες
Λέξη-κλειδί: Κινηματική ανάλυση
Λέξη-κλειδί: Νεοτεκτονική εξέλιξη
Λέξη-κλειδί: Κεφαλονιά
Λέξη-κλειδί: Ιθάκη
Τίτλος: Γεωλογική δομή και εξέλιξη των νήσων Κεφαλληνίας και Ιθάκης
Τύπος περιεχομένου: Article

Πληροφορίες για τους γεωλογικούς σχηματισμούς και το τεκτονικό ιστό της Κεφαλονίας και της Ιθάκης, των Ε. Λεκκας, Γ. Δαναμος, Γ. Μαυρικας,


Download file: Geological_Structure_and_Evolution_of_Kefallonia_a.pdf