Γεωλογικοί παράμετροι που επηρεάζουν την ευστάθεια και εξέλιξη δύο σπηλαίων στα νησιά Κεφαλληνίας και Ζακύνθου

Ermis

Τίτλος

Γεωλογικοί παράμετροι που επηρεάζουν την ευστάθεια και εξέλιξη δύο σπηλαίων στα νησιά Κεφαλληνίας και Ζακύνθου

Ermis

Μεταδεδομένα


Έτος έκδοσης: 1994
URI: http://ermis.di.ionio.gr/xmlui/handle/123456789/1134
Περιγραφή: Η παρούσα μελέτη αφορά το σπήλαιο "Μαύρο Σπήλαιο" ή "Μάύρη Τρύπα" στην Ζάκυνθο και το σπήλαιο "Αγγαλάκι" στην Κεφαλονιά και τις παραμέτρους που επηρεάζουν την ευστάθεια και την εξέλιξή τους.
Γλώσσα: el
Λέξη-κλειδί: Κεφαλονιά
Λέξη-κλειδί: Ζάκυνθος
Λέξη-κλειδί: Γεωλογία
Τίτλος: Γεωλογικοί παράμετροι που επηρεάζουν την ευστάθεια και εξέλιξη δύο σπηλαίων στα νησιά Κεφαλληνίας και Ζακύνθου
Τύπος περιεχομένου: Working Paper

Η παρούσα μελέτη αφορά το σπήλαιο "Μαύρο Σπήλαιο" ή "Μάύρη Τρύπα" στην Ζάκυνθο και το σπήλαιο "Αγγαλάκι" στην Κεφαλονιά και τις παραμέτρους που επηρεάζουν την ευστάθεια και την εξέλιξή τους.


Κατεβάστε το αρχείο: ΖΕΛΗΛΙΔΗΣ_ΣΠΗΛΑΙΑ_ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ.pdf