Δημιουργία μοντέλου καύσιμης ύλης για τη Λαδανιά (Cistus spp.) στην Ελλάδα

Ermis

Τίτλος

Δημιουργία μοντέλου καύσιμης ύλης για τη Λαδανιά (Cistus spp.) στην Ελλάδα

Ermis

Μεταδεδομένα


Έτος έκδοσης: 2017
URI: http://ermis.di.ionio.gr/xmlui/handle/123456789/1164
Περιγραφή: Η παρούσα εργασία αφορά στη δημιουργία ενός Μοντέλου Καύσιμης Ύλης (Μ.Κ.Υ.) για περιοχές που καλύπτονται από λαδανιές (Cistus spp.) στην Ελλάδα. Στόχος είναι αυτό το Μ.Κ.Υ. να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως δεδομένο εισόδου για την πρόβλεψη της συμπεριφοράς δασικών πυρκαγιών μέσω ειδικού λογισμικού (BehavePlus, FARSITE, κλπ.).
Γλώσσα: el
Λέξη-κλειδί: Πυρκαγιές
Λέξη-κλειδί: Ζάκυνθος
Λέξη-κλειδί: Αποκατάσταση οικοσυστημάτων
Τίτλος: Δημιουργία μοντέλου καύσιμης ύλης για τη Λαδανιά (Cistus spp.) στην Ελλάδα
Τύπος περιεχομένου: Other

Η παρούσα εργασία αφορά στη δημιουργία ενός Μοντέλου Καύσιμης Ύλης (Μ.Κ.Υ.) για περιοχές που καλύπτονται από λαδανιές (Cistus spp.) στην Ελλάδα. Στόχος είναι αυτό το Μ.Κ.Υ. να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως δεδομένο εισόδου για την πρόβλεψη της συμπεριφοράς δασικών πυρκαγιών μέσω ειδικού λογισμικού (BehavePlus, FARSITE, κλπ.).


Κατεβάστε το αρχείο: Athanasiou_et_al_2017_cistus_fuel_model.pdf