Δημιουργώντας υλικό περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για άτομα με ειδικές ανάγκες

Ermis

Τίτλος

Δημιουργώντας υλικό περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για άτομα με ειδικές ανάγκες

Ermis

Μεταδεδομένα


Συγγραφείς: Μινώτου, Χ
Συγγραφείς: Παρασκευόπουλος, Σ
Συγγραφείς: Παντής, Ι
Έτος διάθεσης: 2022-01-10T16:37:20Z
Έτος έκδοσης: 2008
URI: http://ermis.di.ionio.gr/xmlui/handle/123456789/1651
Περιγραφή: Μελέτη όπου ερευνάται η δημιουργία και εφαρμογή εκπαιδευτικού υλικού για άτομα με προβλήματα όρασης, ακοής και κίνησης.
Γλώσσα: el
Λέξη-κλειδί: Ζάκυνθος
Λέξη-κλειδί: Περιβαλλοντική εκπαίδευση
Λέξη-κλειδί: Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση
Λέξη-κλειδί: Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου
Λέξη-κλειδί: Ε.Θ.Π.Ζ.
Τίτλος: Δημιουργώντας υλικό περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για άτομα με ειδικές ανάγκες
Τύπος περιεχομένου: Working Paper


Μελέτη όπου ερευνάται η δημιουργία και εφαρμογή εκπαιδευτικού υλικού για άτομα με προβλήματα όρασης, ακοής και κίνησης.


Κατεβάστε το αρχείο: minotou.pdf