Διαχείριση και προστασία των ενδημικών, απειλουμένων και σπανίων φυτών του Εθνικού Δρυμού Αίνου, Κεφαλονιάς

Ermis

Τίτλος

Διαχείριση και προστασία των ενδημικών, απειλουμένων και σπανίων φυτών του Εθνικού Δρυμού Αίνου, Κεφαλονιάς

Ermis

Μεταδεδομένα


Έτος έκδοσης: 2010
URI: http://ermis.di.ionio.gr/xmlui/handle/123456789/1005
Περιγραφή: Ερευνητική εργασία για τα χλωριδικά είδη που απατώνται στον Εθνικό Δρυμό Αίνου, στη Κεφαλονιά και πως να πρέπει να προστατευτούν τα ενδημικά, απειλούμενα και σπάνια είδη, της Βασιλικής Λ. Καραγιάννης (2010)
Γλώσσα: el
Λέξη-κλειδί: Εθνικός Δρυμός Αίνου
Λέξη-κλειδί: Κεφαλονιά
Λέξη-κλειδί: Χλωρίδα
Λέξη-κλειδί: Ενδημικά είδη
Τίτλος: Διαχείριση και προστασία των ενδημικών, απειλουμένων και σπανίων φυτών του Εθνικού Δρυμού Αίνου, Κεφαλονιάς
Τύπος περιεχομένου: Thesis

Ερευνητική εργασία για τα χλωριδικά είδη που απατώνται στον Εθνικό Δρυμό Αίνου, στη Κεφαλονιά και πως να πρέπει να προστατευτούν τα ενδημικά, απειλούμενα και σπάνια είδη, της Βασιλικής Λ. Καραγιάννης (2010)


Κατεβάστε το αρχείο: Καραγιάννη Β., 2010..pdf