Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών – Μελέτη περίπτωσης: Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου

Ermis

Title

Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών - Μελέτη περίπτωσης: Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου

Ermis

Metadata


Συγγραφείς: Ξεσφίγγη, Σ
Έτος έκδοσης: 2010
URI: http://ermis.di.ionio.gr/xmlui/handle/123456789/1521
Περιγραφή: Διπλωματική εργασία με σκοπό την αξιολόγηση της επιτυχίας των διαχειριστικών μέτρων που εφαρμόζονται στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου.
Γλώσσα: el
Λέξη-κλειδί: Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου
Λέξη-κλειδί: Ε.Θ.Π.Ζ.
Τίτλος: Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών - Μελέτη περίπτωσης: Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου
Τύπος περιεχομένου: Thesis

Διπλωματική εργασία με σκοπό την αξιολόγηση της επιτυχίας των διαχειριστικών μέτρων που εφαρμόζονται στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου.


Download file: Sin 5.14_56_Xesfiggi_Sofia_ diaxeirisi NMPZ_ptyxiaki 20210.pdf