Διερεύνηση δυνατοτήτων βιώσιμης ανάπτυξης του ρέματος του Αγ.Χαραλάμπους

Ermis

Τίτλος

Διερεύνηση δυνατοτήτων βιώσιμης ανάπτυξης του ρέματος του Αγ.Χαραλάμπους

Ermis

Μεταδεδομένα


Έτος έκδοσης: 2013
URI: http://ermis.di.ionio.gr/xmlui/handle/123456789/1204
Περιγραφή: Πτυχιακή εργασία του Τμήματος Περιβάλλοντος του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων με τίτλο "Διερεύνηση δυνατοτήτων βιώσιμης ανάπτυξης του ρέματος του Αγ.Χαραλάμπους".
Γλώσσα: el
Τίτλος: Διερεύνηση δυνατοτήτων βιώσιμης ανάπτυξης του ρέματος του Αγ.Χαραλάμπους
Τύπος περιεχομένου: Thesis

Πτυχιακή εργασία του Τμήματος Περιβάλλοντος του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων με τίτλο "Διερεύνηση δυνατοτήτων βιώσιμης ανάπτυξης του ρέματος του Αγ.Χαραλάμπους".


Κατεβάστε το αρχείο: Λιαναντωνάκη Παρασκευή Πτυχιακή.pdf