Διερεύνηση της παράκτιας επαγγελματικής αλιείας μικρής κλίμακας εντός και εκτός της θαλάσσιας προστατευόμενης περιοχής της Ζακύνθου: Οικολογικές, Αλιευτικές, Κοινωνικο-οικονομικές και διαχειριστικές συνιστώσες

Ermis

Title

Διερεύνηση της παράκτιας επαγγελματικής αλιείας μικρής κλίμακας εντός και εκτός της θαλάσσιας προστατευόμενης περιοχής της Ζακύνθου: Οικολογικές, Αλιευτικές, Κοινωνικο-οικονομικές και διαχειριστικές συνιστώσες

Ermis

Metadata


Συγγραφείς: Μπαντουβάς, Ν
Έτος έκδοσης: 2013
URI: http://ermis.di.ionio.gr/xmlui/handle/123456789/1527
Περιγραφή: Διπλωματική εργασία με σκοπό την καλύτερη κατανόηση των αλιευτικών πρακτικών της παράκτιας, επαγγελματικής αλιείας εντός των ορίων της Θαλάσσιας Προστατευόμενης Περιοχής (Θ.Π.Π.) του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου (Ε.Θ.Π.Ζ.), καθώς και των βόρειων και ανατολικών ακτών της νήσου Ζακύνθου, των προτιμήσεών των επαγγελματιών αλιέων ως προς τα αλιευτικά πεδία, αλλά και του κοινωνικο-οικονομικού προφίλ τους.
Γλώσσα: el
Λέξη-κλειδί: Ε.Θ.Π.Ζ.
Λέξη-κλειδί: Αλιεια
Λέξη-κλειδί: Παράκτια αλιεία
Λέξη-κλειδί: Προστατευόμενες περιοχές
Τίτλος: Διερεύνηση της παράκτιας επαγγελματικής αλιείας μικρής κλίμακας εντός και εκτός της θαλάσσιας προστατευόμενης περιοχής της Ζακύνθου: Οικολογικές, Αλιευτικές, Κοινωνικο-οικονομικές και διαχειριστικές συνιστώσες
Τύπος περιεχομένου: Thesis


Διπλωματική εργασία με σκοπό την καλύτερη κατανόηση των αλιευτικών πρακτικών της παράκτιας, επαγγελματικής αλιείας εντός των ορίων της Θαλάσσιας Προστατευόμενης Περιοχής (Θ.Π.Π.) του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου (Ε.Θ.Π.Ζ.), καθώς και των βόρειων και ανατολικών ακτών της νήσου Ζακύνθου, των προτιμήσεών των επαγγελματιών αλιέων ως προς τα αλιευτικά πεδία, αλλά και του κοινωνικο-οικονομικού προφίλ τους.


Download file: Sin 5.21_70_Mpantouvas_erevna alieia NMPZ_ptixiaki_2013.pdf