Διερεύνηση των απόψεων και αντιλήψεων της τοπικής κοινωνίας του Όρους Παντοκράτορα Κέρκυρας για την βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, καθώς και αποτύπωση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των κατοίκων της περιοχής

Ermis

Title

Διερεύνηση των απόψεων και αντιλήψεων της τοπικής κοινωνίας του Όρους Παντοκράτορα Κέρκυρας για την βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, καθώς και αποτύπωση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των κατοίκων της περιοχής

Ermis

Metadata


Έτος έκδοσης: 2014
URI: http://ermis.di.ionio.gr/xmlui/handle/123456789/1203
Περιγραφή: Διπλωματική εργασία του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου του Αιγαίου με τίτλο "Διερεύνηση των απόψεων και αντιλήψεων της τοπικής κοινωνίας του Όρους Παντοκράτορα Κέρκυρας για την βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, καθώς και αποτύπωση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των κατοίκων της περιοχής".
Γλώσσα: el
Τίτλος: Διερεύνηση των απόψεων και αντιλήψεων της τοπικής κοινωνίας του Όρους Παντοκράτορα Κέρκυρας για την βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, καθώς και αποτύπωση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των κατοίκων της περιοχής
Τύπος περιεχομένου: Thesis

Διπλωματική εργασία του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου του Αιγαίου με τίτλο "Διερεύνηση των απόψεων και αντιλήψεων της τοπικής κοινωνίας του Όρους Παντοκράτορα Κέρκυρας για την βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, καθώς και αποτύπωση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των κατοίκων της περιοχής".


Download file: ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΡΟΔΟΣ ΤΕΛΙΚΟ.pdf