Είδη της ερπετοπανίδας σε καμένες και άκαφτες περιοχές της Ζακύνθου

Ermis

Title

Είδη της ερπετοπανίδας σε καμένες και άκαφτες περιοχές της Ζακύνθου

Ermis

Metadata


Συγγραφείς: Μπίσα, Ρίκα
Συγγραφείς: Ποϊραζίδης, Κώστας
Έτος έκδοσης: 2013
URI: http://ermis.di.ionio.gr/xmlui/handle/123456789/1232
Περιγραφή: Στα πλαίσια της αξιολόγησης των μεταπυρικών επιπτώσεων στη βιοποικιλότητα και στην οικολογική συνοχή των οικοσυστημάτων του προγράμματος “NAT-PRO (“Strategic plans for restoration, protection & eco-tourism promotion in Natura 2000 sites which devastated by natural disasters”), στη Ζάκυνθο, διερευνήθηκε και αξιολογήθηκε η επίδραση της φωτιάς στην αφθονία και την ποικιλότητα της ερπετοπανίδας.
Γλώσσα: el
Λέξη-κλειδί: Ζάκυνθος
Λέξη-κλειδί: Ερπετοπανίδα
Λέξη-κλειδί: Αποκατάσταση οικοσυστημάτων
Τίτλος: Είδη της ερπετοπανίδας σε καμένες και άκαφτες περιοχές της Ζακύνθου
Τύπος περιεχομένου: OtherDownload file: NAT-PRO_Β ΦΑΣΗ_ Ερπετοπανίδα.pdf