Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου

Ermis

Title

Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου

Ermis

Metadata


Έτος έκδοσης: 2015
URI: http://ermis.di.ionio.gr/xmlui/handle/123456789/1483
Περιγραφή: Οπτικό και πληροφοριακό υλικό σχετικά με την βιοποικιλότητα του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου.
Γλώσσα: el
Λέξη-κλειδί: Ζάκυνθος
Λέξη-κλειδί: Ε.Θ.Π.Ζ.
Λέξη-κλειδί: Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου
Λέξη-κλειδί: Βιοποικιλότητα
Τίτλος: Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου
Τύπος περιεχομένου: Learning Object

Οπτικό και πληροφοριακό υλικό σχετικά με την βιοποικιλότητα του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου.


Download file: Sin 6.1_CardPostal_NMPZ.pdf