Ειδικές οικολογικές αξιολογήσεις για το τμήμα του έργου εντός της περιοχής GR2240001

Ermis

Title

Ειδικές οικολογικές αξιολογήσεις για το τμήμα του έργου εντός της περιοχής GR2240001

Ermis

Metadata


Έτος έκδοσης: 2018-01-12
URI: http://ermis.di.ionio.gr/xmlui/handle/123456789/1422
Περιγραφή: Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων (Επέκταση και αναβάθμιση υφιστάμενων εγκαταστάσεων Δήμου Λευκάδας)
Γλώσσα: el
Τίτλος: Ειδικές οικολογικές αξιολογήσεις για το τμήμα του έργου εντός της περιοχής GR2240001
Τύπος περιεχομένου: Other

Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων (Επέκταση και αναβάθμιση υφιστάμενων εγκαταστάσεων Δήμου Λευκάδας)


Download file: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ E_2016.pdf