Ειδική οικολογική αξιολόγηση για το έργο: ανάπτυξη και λειτουργία ιχθυοτροφικού – οικοτουριστικού πάρκου στο μικρό ιχθυοτροφείο Λευκάδας (παλαιό)

Ermis

Title

Ειδική οικολογική αξιολόγηση για το έργο: ανάπτυξη και λειτουργία ιχθυοτροφικού - οικοτουριστικού πάρκου στο μικρό ιχθυοτροφείο Λευκάδας (παλαιό)

Ermis

Metadata


Έτος έκδοσης: 2017-06
URI: http://ermis.di.ionio.gr/xmlui/handle/123456789/1446
Περιγραφή: Ανάπτυξη και λειτουργία ιχθυοτροφικού – οικοτουριστικού πάρκου στο μικρό ιχθυοτροφείο Λευκάδας (Παλαιό)
Γλώσσα: el
Τίτλος: Ειδική οικολογική αξιολόγηση για το έργο: ανάπτυξη και λειτουργία ιχθυοτροφικού - οικοτουριστικού πάρκου στο μικρό ιχθυοτροφείο Λευκάδας (παλαιό)
Τύπος περιεχομένου: Other

Ανάπτυξη και λειτουργία ιχθυοτροφικού – οικοτουριστικού πάρκου στο μικρό ιχθυοτροφείο Λευκάδας (Παλαιό)


Download file: Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Λιμνοθάλασσας.docx.pdf