Εκτίμηση περιβαλλοντικής κατάστασης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου με χρήση πολυκριτηριακής ανάλυσης

Ermis

Title

Εκτίμηση περιβαλλοντικής κατάστασης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου με χρήση πολυκριτηριακής ανάλυσης

Ermis

Metadata


Συγγραφείς: Μονεμβασιώτη, Α
Έτος έκδοσης: 2012
URI: http://ermis.di.ionio.gr/xmlui/handle/123456789/1522
Περιγραφή: Διπλωματική εργασία με σκοπό την αποτύπωση της περιβαλλοντικής κατάστασης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου (ΕΘΠΖ) με τη χρήση περιβαλλοντικών δεικτών. Οι δείκτες αυτοί ανταποκρίνονται στη μεθοδολογία του μοντέλου DPSIR και επιδιώκουν να αποδώσουν όσον τον δυνατόν ακριβέστερα την κατάσταση διαφορετικών τομέων του περιβάλλοντος της περιοχής μελέτης.
Γλώσσα: el
Λέξη-κλειδί: Ε.Θ.Π.Ζ.
Λέξη-κλειδί: Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου
Λέξη-κλειδί: Περιβαλλοντικοί δείκτες
Λέξη-κλειδί: Αξιολόγηση
Τίτλος: Εκτίμηση περιβαλλοντικής κατάστασης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου με χρήση πολυκριτηριακής ανάλυσης
Τύπος περιεχομένου: Thesis


Διπλωματική εργασία με σκοπό την αποτύπωση της περιβαλλοντικής κατάστασης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου (ΕΘΠΖ) με τη χρήση περιβαλλοντικών δεικτών. Οι δείκτες αυτοί ανταποκρίνονται στη μεθοδολογία του μοντέλου DPSIR και επιδιώκουν να αποδώσουν όσον τον δυνατόν ακριβέστερα την κατάσταση διαφορετικών τομέων του περιβάλλοντος της περιοχής μελέτης.


Download file: Sin 5.16_61_monemvasioti_ektimisi perivallonikis katastasis_diplomatiki_NMPZ_2012.pdf