Εκτίμηση σεισμικής επικινδυνότητας των νήσων Κεφαλληνίας & Ιθάκης

Ermis

Τίτλος

Εκτίμηση σεισμικής επικινδυνότητας των νήσων Κεφαλληνίας & Ιθάκης

Ermis

Μεταδεδομένα


Έτος έκδοσης: 2016-07
URI: http://ermis.di.ionio.gr/xmlui/handle/123456789/1142
Περιγραφή: Σε αυτή τη διπλωματική εργασία πραγματοποιείται εκτίμηση της σεισμικής επικινδυνότητας των νήσων Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Η σεισμική επικινδυνότητα για την περιοχή μελέτης εκτιμήθηκε με πιθανολογική και αιτοκρατική προσέγγιση. Επίσης, επιχειρήθηκε προσομοίωση της κατανομής των μέγιστων εδαφικών επιταχύνσεων από δύο ισχυρούς δεσμούς που έπληξαν την Κεφαλονιά στις 12/8/1953 και 26/1/2014.
Γλώσσα: el
Λέξη-κλειδί: Κεφαλονιά
Λέξη-κλειδί: Ιθάκη
Λέξη-κλειδί: Γεωλογία
Λέξη-κλειδί: Σεισμική επικινδυνότητα
Τίτλος: Εκτίμηση σεισμικής επικινδυνότητας των νήσων Κεφαλληνίας & Ιθάκης
Τύπος περιεχομένου: Thesis

Σε αυτή τη διπλωματική εργασία πραγματοποιείται εκτίμηση της σεισμικής επικινδυνότητας των νήσων Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Η σεισμική επικινδυνότητα για την περιοχή μελέτης εκτιμήθηκε με πιθανολογική και αιτοκρατική προσέγγιση. Επίσης, επιχειρήθηκε προσομοίωση της κατανομής των μέγιστων εδαφικών επιταχύνσεων από δύο ισχυρούς δεσμούς που έπληξαν την Κεφαλονιά στις 12/8/1953 και 26/1/2014.


Κατεβάστε το αρχείο: BONATISDPLTELIKO.pdf