Ενδεικτικός απολογισμός δράσεων που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάδειξη του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων ως Διεθνούς Πόλου Εκπαίδευσης και Καινοτομίας» κατά την περίοδο Απρίλιος – Ιούνιος 2013

Ermis

Title

Ενδεικτικός απολογισμός δράσεων που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάδειξη του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων ως Διεθνούς Πόλου Εκπαίδευσης και Καινοτομίας» κατά την περίοδο Απρίλιος - Ιούνιος 2013

Ermis

Metadata


Έτος έκδοσης: 2013
URI: http://ermis.di.ionio.gr/xmlui/handle/123456789/1187
Περιγραφή: Ενδεικτικός απολογισμός δράσεων που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάδειξη του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων ως Διεθνούς Πόλου Εκπαίδευσης και Καινοτομίας» κατά την περίοδο Απρίλιος – Ιούνιος 2013.
Γλώσσα: el
Λέξη-κλειδί: Ζάκυνθος
Λέξη-κλειδί: Ιόνια Νησιά
Τίτλος: Ενδεικτικός απολογισμός δράσεων που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάδειξη του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων ως Διεθνούς Πόλου Εκπαίδευσης και Καινοτομίας» κατά την περίοδο Απρίλιος - Ιούνιος 2013
Τύπος περιεχομένου: Other

Ενδεικτικός απολογισμός δράσεων που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάδειξη του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων ως Διεθνούς Πόλου Εκπαίδευσης και Καινοτομίας» κατά την περίοδο Απρίλιος – Ιούνιος 2013.


Download file: 5. TEI_IONION_TEYXOS_3.pdf