Ενδιαιτήματα και χλωρίδα σε καμένες και άκαυτες περιοχές της Ζακύνθου

Ermis

Τίτλος

Ενδιαιτήματα και χλωρίδα σε καμένες και άκαυτες περιοχές της Ζακύνθου

Ermis

Μεταδεδομένα


Συγγραφείς: Μπίσα, Ρίκα
Συγγραφείς: Ποϊραζίδης, Κώστας
Έτος έκδοσης: 2012
URI: http://ermis.di.ionio.gr/xmlui/handle/123456789/1154
Περιγραφή: Στα πλαίσια της αξιολόγησης των μεταπυρικών επιπτώσεων στη βιοποικιλότητα και στην οικολογική συνοχή των οικοσυστημάτων του προγράμματος “NAT-PRO στη Ζάκυνθο, πραγματοποιήθηκαν καταγραφές βλάστησης και οικολογικών χαρακτηριστικών με σκοπό την αξιολόγηση της κατάστασης των τύπων οικοτόπων.
Γλώσσα: el
Λέξη-κλειδί: Αποκατάσταση οικοσυστημάτων
Τίτλος: Ενδιαιτήματα και χλωρίδα σε καμένες και άκαυτες περιοχές της Ζακύνθου
Τύπος περιεχομένου: OtherΚατεβάστε το αρχείο: Report habitats_flora.pdf