Εντοπισμός αλλαγών εδαφοκάλυψης με χρήση δορυφορικών εικόνων

Ermis

Title

Εντοπισμός αλλαγών εδαφοκάλυψης με χρήση δορυφορικών εικόνων

Ermis

Metadata


Έτος έκδοσης: 2012
URI: http://ermis.di.ionio.gr/xmlui/handle/123456789/1167
Περιγραφή: *UNKNOWN DATE* Εργασία με στόχο την ολοκληρωμένη χαρτογράφηση και τον εντοπισμό αλλαγών εδαφοκάλυψης / χρήσεων γης με τη συνδυαστική χρήση τεχνικών ανάλυσης δορυφορικών εικόνων, Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και GPS.
Γλώσσα: el
Λέξη-κλειδί: Χαρτογράφηση
Λέξη-κλειδί: GIS
Λέξη-κλειδί: Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών
Λέξη-κλειδί: Χρήσεις γης
Λέξη-κλειδί: Ζάκυνθος
Τίτλος: Εντοπισμός αλλαγών εδαφοκάλυψης με χρήση δορυφορικών εικόνων
Τύπος περιεχομένου: Other

*UNKNOWN DATE* Εργασία με στόχο την ολοκληρωμένη χαρτογράφηση και τον εντοπισμό αλλαγών εδαφοκάλυψης / χρήσεων γης με τη συνδυαστική χρήση τεχνικών ανάλυσης δορυφορικών εικόνων, Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και GPS.


Download file: (B03) martinis_Charou.pdf