Ερμηνεία και ανάδειξη περιβάλλοντος – περιβαλλοντική εκπαίδευση:

Ermis

Τίτλος

Ερμηνεία και ανάδειξη περιβάλλοντος - περιβαλλοντική εκπαίδευση:

Ermis

Μεταδεδομένα


Συγγραφείς: Μινώτου, Χ.
Συγγραφείς: Μαρτίνης, Α.
Έτος έκδοσης: 2014
URI: http://ermis.di.ionio.gr/xmlui/handle/123456789/1543
Περιγραφή: Εργασία για το πως η ερμηνεία και ανάδειξη του περιβάλλοντος μπορεί να αποτελέσει σύγχρονο αντικείμενο μελέτης για την κατανόηση της περιβαλλοντικής ταυτότητας μιας περιοχής. Η γνώση, η εξοικείωση, η αμεσότητα της πληροφορίας μπορεί να επηρεάσει θετικά την υιοθέτηση φιλοπεριβαλλοντικών τάσεων και δράσεων.
Γλώσσα: el
Λέξη-κλειδί: Ακουστική οικολογία
Λέξη-κλειδί: Περιβαλλοντική εκπαίδευση
Λέξη-κλειδί: Αειφορία
Λέξη-κλειδί: Βιωσιμότητα
Τίτλος: Ερμηνεία και ανάδειξη περιβάλλοντος - περιβαλλοντική εκπαίδευση:
Τύπος περιεχομένου: Working Paper
Κατεβάστε το αρχείο: akouse14_minotou_martinis1.pdf