Ερπετά και Αμφίβια της Κεφαλονιάς

Ermis

Title

Ερπετά και Αμφίβια της Κεφαλονιάς

Ermis

Metadata


Έτος έκδοσης: 2016
URI: http://ermis.di.ionio.gr/xmlui/handle/123456789/988
Περιγραφή: Αναλυτική λίστα με τα ερπετά και τα αμφίβια που συναντώνται στο νησί της Κεφαλονιάς
Λέξη-κλειδί: Ερπετά
Λέξη-κλειδί: Κεφαλονιά
Λέξη-κλειδί: Αμφίβια
Τίτλος: Ερπετά και Αμφίβια της Κεφαλονιάς
Τύπος περιεχομένου: Dataset

Αναλυτική λίστα με τα ερπετά και τα αμφίβια που συναντώνται στο νησί της Κεφαλονιάς


Download file: Ερπετά & Αμφίβια Κεφαλονιάς.xlsx