Η ακουστική οικολογία και η εκπαίδευση για την προστασία και διατήρηση βιολογικών συστημάτων (conservation education) ως εργαλεία περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και εξοικείωσης με οικοσυστήματα και ηχοτοπία για ΑΜΕΑ

Ermis

Τίτλος

Η ακουστική οικολογία και η εκπαίδευση για την προστασία και διατήρηση βιολογικών συστημάτων (conservation education) ως εργαλεία περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και εξοικείωσης με οικοσυστήματα και ηχοτοπία για ΑΜΕΑ

Ermis

Μεταδεδομένα


Συγγραφείς: Μινώτου, Χ
Συγγραφείς: Παντής, Ι
Συγγραφείς: Μνιέστρης, Α
Συγγραφείς: Παρασκευόπουλος, Σ
Έτος προσβασιμότητας: 2021-12-13T20:10:38Z
Έτος έκδοσης: 2015
URI: http://ermis.di.ionio.gr/xmlui/handle/123456789/1542
http://ermis.di.ionio.gr/xmlui/handle/123456789/1542 Περιγραφή: Η παρούσα εργασία αναφέρεται στην χρήση ακουστικού, οπτικού και απτικού υλικού που χρησιμοποιείται ως εκπαιδευτικό υλικό, με θέμα το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου, τα απειλούμενα είδη που συναντώνται σε αυτό, τα οικοσυστήματα και τα ηχοτοπία του. Μέσω της καταγραφής ήχων της προστατευόμενης περιοχής δίνεται η δυνατότητα πραγματοποίησης δραστηριοτήτων στα πλαίσια της εκπαίδευσης για την προστασία και διατήρηση των βιολογικών συστημάτων (conservation education) και της εφαρμογής της ακουστικής οικολογίας (acoustic ecology) για εκπαιδευτικούς λόγους.
Γλώσσα: el
Λέξη-κλειδί: Ζάκυνθος
Λέξη-κλειδί: Ε.Θ.Π.Ζ.
Λέξη-κλειδί: Ακουστική οικολογία
Λέξη-κλειδί: Βιοποικιλότητα
Λέξη-κλειδί: Περιβαλλοντική εκπαίδευση
Τίτλος: Η ακουστική οικολογία και η εκπαίδευση για την προστασία και διατήρηση βιολογικών συστημάτων (conservation education) ως εργαλεία περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και εξοικείωσης με οικοσυστήματα και ηχοτοπία για ΑΜΕΑ
Τύπος περιεχομένου: Working Paper

Η παρούσα εργασία αναφέρεται στην χρήση ακουστικού, οπτικού και απτικού υλικού που χρησιμοποιείται ως εκπαιδευτικό υλικό, με θέμα το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου, τα απειλούμενα είδη που συναντώνται σε αυτό, τα οικοσυστήματα και τα ηχοτοπία του. Μέσω της καταγραφής ήχων της προστατευόμενης περιοχής δίνεται η δυνατότητα πραγματοποίησης δραστηριοτήτων στα πλαίσια της εκπαίδευσης για την προστασία και διατήρηση των βιολογικών συστημάτων (conservation education) και της εφαρμογής της ακουστικής οικολογίας (acoustic ecology) για εκπαιδευτικούς λόγους.


Κατεβάστε το αρχείο: 9_PERIV-15-.pdf