Η Ακουστική Οικολογία ως μέσο ερμηνείας των οικοσυστημάτων στις Προστατευόμενες Περιοχές για την παραγωγή υλικού περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για ΑΜΕΑ»

Ermis

Τίτλος

Η Ακουστική Οικολογία ως μέσο ερμηνείας των οικοσυστημάτων στις Προστατευόμενες Περιοχές για την παραγωγή υλικού περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για ΑΜΕΑ»

Ermis

Μεταδεδομένα


Συγγραφείς: Μινώτου, Χ
Έτος έκδοσης: 2014
URI: http://ermis.di.ionio.gr/xmlui/handle/123456789/1544
Περιγραφή: Εργασία για το πως η περιβαλλοντική εκπαίδευση, απευθυνόμενη σε νεαρές ή μεγαλύτερες ηλικίες, μπορεί να αποτελέσει το μέσο για την ευαισθητοποίηση και κατανόηση των οικοσυστημάτων των Προστατευόμενων Περιοχών, μέσα από την χρήση σύγχρονων εκπαιδευτικών προσεγγίσεων και μεθόδων, οι οποίες να εξασφαλίζουν την αμεσότητα μεταφοράς του περιβαλλοντικού μηνύματος μέσω οικείων από τους συμμετέχοντες ερεθισμάτων.
Γλώσσα: el
Λέξη-κλειδί: Ζάκυνθος
Λέξη-κλειδί: Ακουστική οικολογία
Λέξη-κλειδί: Περιβαλλοντική εκπαίδευση
Λέξη-κλειδί: Προστατευόμενες περιοχές
Τίτλος: Η Ακουστική Οικολογία ως μέσο ερμηνείας των οικοσυστημάτων στις Προστατευόμενες Περιοχές για την παραγωγή υλικού περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για ΑΜΕΑ»
Τύπος περιεχομένου: Working Paper

Εργασία για το πως η περιβαλλοντική εκπαίδευση, απευθυνόμενη σε νεαρές ή μεγαλύτερες ηλικίες, μπορεί να αποτελέσει το μέσο για την ευαισθητοποίηση και κατανόηση των οικοσυστημάτων των Προστατευόμενων Περιοχών, μέσα από την χρήση σύγχρονων εκπαιδευτικών προσεγγίσεων και μεθόδων, οι οποίες να εξασφαλίζουν την αμεσότητα μεταφοράς του περιβαλλοντικού μηνύματος μέσω οικείων από τους συμμετέχοντες ερεθισμάτων.


Κατεβάστε το αρχείο: akouse14_minotou2.pdf