Η διαμόρφωση ενός νέου τουριστικού μοντέλου στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου: Το κράτος, η τοπική Κοινωνία και ο Φορέας Διαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ.

Ermis

Τίτλος

Η διαμόρφωση ενός νέου τουριστικού μοντέλου στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου: Το κράτος, η τοπική Κοινωνία και ο Φορέας Διαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ.

Ermis

Μεταδεδομένα


Συγγραφείς: Πέττα - Μπίκα, Β
Έτος έκδοσης: 2006
URI: http://ermis.di.ionio.gr/xmlui/handle/123456789/1511
Περιγραφή: Περίληψη έρευνας σχετικά με την ανάπτυξη προτάσεων και στρατηγικών με στόχο την αλλαγή του υφιστάμενου τουριστικού μοντέλου σε ένα νέο που να λειτουργεί βάσει των αρχών της αειφορίας που διέπουν μία προστατευόμενη περιοχή, όπως αυτή του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Ζακύνθου.
Γλώσσα: el
Λέξη-κλειδί: Ζάκυνθος
Λέξη-κλειδί: Ε.Θ.Π.Ζ.
Λέξη-κλειδί: Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου
Λέξη-κλειδί: Αειφορία
Λέξη-κλειδί: Βιώσιμος τουρισμός
Τίτλος: Η διαμόρφωση ενός νέου τουριστικού μοντέλου στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου: Το κράτος, η τοπική Κοινωνία και ο Φορέας Διαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ.
Τύπος περιεχομένου: Working Paper

Περίληψη έρευνας σχετικά με την ανάπτυξη προτάσεων και στρατηγικών με στόχο την αλλαγή του υφιστάμενου τουριστικού μοντέλου σε ένα νέο που να λειτουργεί βάσει των αρχών της αειφορίας που διέπουν μία προστατευόμενη περιοχή, όπως αυτή του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Ζακύνθου.


Κατεβάστε το αρχείο: Sin 5.3_35_Petta-Mpika_tourismos_NMPZ_2006.pdf