Η ιζηματολογική εξέλιξη της λεκάνης της Ιονίου ζώνης από το Τριαδικό έως το Ηώκαινο και η πιθανή σύνδεσή της με πεδία υδρογονανθράκων σε περιοχής του κεντρικού τμήματος της λεκάνης

Ermis

Τίτλος

Η ιζηματολογική εξέλιξη της λεκάνης της Ιονίου ζώνης από το Τριαδικό έως το Ηώκαινο και η πιθανή σύνδεσή της με πεδία υδρογονανθράκων σε περιοχής του κεντρικού τμήματος της λεκάνης

Ermis

Μεταδεδομένα


Έτος έκδοσης: 2005
URI: http://ermis.di.ionio.gr/xmlui/handle/123456789/1130
Περιγραφή: Η παρούσα διδακτορική διατριβή αφορά τις ανθρακικές αποθέσεις της Κεντρικής και Εξωτερικής Ιόνιας ζώνης οι οποίες αποτέθηκαν από το Τριαδικό έως το Ηώκαινο και μέσω των δεδομένων που συλλέχθηκαν καθορίζεται η παλαιογεωγραφία της περιοχής και η χωροχρονική εξέλιξη του τμήματος της Ιόνιας λεκάνης που μελετήθηκε.
Γλώσσα: el
Λέξη-κλειδί: Γεωλογία
Τίτλος: Η ιζηματολογική εξέλιξη της λεκάνης της Ιονίου ζώνης από το Τριαδικό έως το Ηώκαινο και η πιθανή σύνδεσή της με πεδία υδρογονανθράκων σε περιοχής του κεντρικού τμήματος της λεκάνης
Τύπος περιεχομένου: Thesis

Η παρούσα διδακτορική διατριβή αφορά τις ανθρακικές αποθέσεις της Κεντρικής και Εξωτερικής Ιόνιας ζώνης οι οποίες αποτέθηκαν από το Τριαδικό έως το Ηώκαινο και μέσω των δεδομένων που συλλέχθηκαν καθορίζεται η παλαιογεωγραφία της περιοχής και η χωροχρονική εξέλιξη του τμήματος της Ιόνιας λεκάνης που μελετήθηκε.


Κατεβάστε το αρχείο: Διδακτορική Διατριβή Γκέτσος Κοσμας.pdf