Η Κερκυραϊκή Φύση

Ermis

Title

Η Κερκυραϊκή Φύση

Ermis

Metadata


Συγγραφείς: Γκίνης, Σταμάτης
Έτος έκδοσης: 2011
URI: http://ermis.di.ionio.gr/xmlui/handle/123456789/1414
Περιγραφή: Μελέτη για τα οικοσυστήματα, την χλωρίδα και την πανίδα της Κέρκυρας.
Γλώσσα: el
Λέξη-κλειδί: Κέρκυρα
Λέξη-κλειδί: Χλωρίδα
Λέξη-κλειδί: Πανίδα
Λέξη-κλειδί: Οικοσύστημα
Τίτλος: Η Κερκυραϊκή Φύση
Τύπος περιεχομένου: Working Paper

Μελέτη για τα οικοσυστήματα, την χλωρίδα και την πανίδα της Κέρκυρας.


Download file: ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΉ ΦΥΣΗ.pdf