Η οριζόντια και κατακόρυφη μελέτη της δομής των δασών και δασικών εκτάσεωνν στο πυρήνα και στην περιφερειακή ζώνη του Εθνικού Δρυμού Αίνου Κεφαλονιάς

Ermis

Τίτλος

Η οριζόντια και κατακόρυφη μελέτη της δομής των δασών και δασικών εκτάσεωνν στο πυρήνα και στην περιφερειακή ζώνη του Εθνικού Δρυμού Αίνου Κεφαλονιάς

Ermis

Μεταδεδομένα


Έτος έκδοσης: 2013
URI: http://ermis.di.ionio.gr/xmlui/handle/123456789/1022
Περιγραφή: Μελέτη για την οριζόντια και κατακόρυφη δομή των δασών του Εθνικού Δρυμού Αίνου με μελέτη των αλλαγών χρήσεων γης για 20 έτη, των Μιχαήλ Ξανθάκης, Παναγιώτης Μινέτος, Γεωργία Λυσίτσα, Γεωργία Καμάρη (2013)
Γλώσσα: el
Λέξη-κλειδί: Εθνικός Δρυμός Αίνου
Λέξη-κλειδί: Δάσος
Λέξη-κλειδί: Τηλεπισκόπηση
Λέξη-κλειδί: Γεωγραφικά Συστάματα Πληροφοριών
Τίτλος: Η οριζόντια και κατακόρυφη μελέτη της δομής των δασών και δασικών εκτάσεωνν στο πυρήνα και στην περιφερειακή ζώνη του Εθνικού Δρυμού Αίνου Κεφαλονιάς
Τύπος περιεχομένου: Working Paper

Μελέτη για την οριζόντια και κατακόρυφη δομή των δασών του Εθνικού Δρυμού Αίνου με μελέτη των αλλαγών χρήσεων γης για 20 έτη, των Μιχαήλ Ξανθάκης, Παναγιώτης Μινέτος, Γεωργία Λυσίτσα, Γεωργία Καμάρη (2013)


Κατεβάστε το αρχείο: Xanthakis__2013.pdf