Η χλωρίδα στα Βαλσαμάτα Κεφαλονιάς

Ermis

Τίτλος

Η χλωρίδα στα Βαλσαμάτα Κεφαλονιάς

Ermis

Μεταδεδομένα


Έτος έκδοσης: 2020
URI: http://ermis.di.ionio.gr/xmlui/handle/123456789/943
Περιγραφή: Φωτογραφικό υλικό και κατάταξη ειδών από την περιοχή των Βαλσαμάτων στην Κεφαλονιά.
Λέξη-κλειδί: Κεφαλονιά
Λέξη-κλειδί: Βαλσαμάτα
Λέξη-κλειδί: χλωρίδα Κεφαλονιάς
Τίτλος: Η χλωρίδα στα Βαλσαμάτα Κεφαλονιάς
Τύπος περιεχομένου: Dataset

Φωτογραφικό υλικό και κατάταξη ειδών από την περιοχή των Βαλσαμάτων στην Κεφαλονιά.


Κατεβάστε το αρχείο: Βαλσαμάτα.pdf