Η χλωρίδα στην περιοχή Λανού της Κεφαλονιάς

Ermis

Title

Η χλωρίδα στην περιοχή Λανού της Κεφαλονιάς

Ermis

Metadata


Έτος έκδοσης: 2019
URI: http://ermis.di.ionio.gr/xmlui/handle/123456789/997
Περιγραφή: Φωτογραφικό υλικό και κατάταξη ειδών από την περιοχή Λανού της Κεφαλονιάς.
Λέξη-κλειδί: Κεφαλονιά
Λέξη-κλειδί: χλωρίδα Κεφαλονιάς
Τίτλος: Η χλωρίδα στην περιοχή Λανού της Κεφαλονιάς
Τύπος περιεχομένου: Dataset

Φωτογραφικό υλικό και κατάταξη ειδών από την περιοχή Λανού της Κεφαλονιάς.


Download file: Λανου.pdf