Η χλωρίδα στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας στην Κεφαλονιά

Ermis

Τίτλος

Η χλωρίδα στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας στην Κεφαλονιά

Ermis

Μεταδεδομένα


Έτος έκδοσης: 2020
URI: http://ermis.di.ionio.gr/xmlui/handle/123456789/956
Περιγραφή: Φωτογραφικό υλικό και κατάταξη ειδών από την περιοχή της αγίας Βαρβάρας στην Κεφαλονιά.
Λέξη-κλειδί: χλωρίδα Κεφαλονιάς
Λέξη-κλειδί: Κεφαλονιά
Λέξη-κλειδί: αγία Βαρβάρα
Τίτλος: Η χλωρίδα στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας στην Κεφαλονιά
Τύπος περιεχομένου: Dataset

Φωτογραφικό υλικό και κατάταξη ειδών από την περιοχή της αγίας Βαρβάρας στην Κεφαλονιά.


Κατεβάστε το αρχείο: Αγία Βαρβάρα.pdf