Η χλωρίδα στην περιοχή της Λακωματιάς στην Κεφαλονιά.

Ermis

Τίτλος

Η χλωρίδα στην περιοχή της Λακωματιάς στην Κεφαλονιά.

Ermis

Μεταδεδομένα


Έτος έκδοσης: 2020
URI: http://ermis.di.ionio.gr/xmlui/handle/123456789/942
Περιγραφή: Φωτογραφικό υλικό και κατάταξη ειδών από την περιοχή της Λακωματιάς στην Κεφαλονιά.
Λέξη-κλειδί: Λακωματιά
Λέξη-κλειδί: χλωρίδα Κεφαλονιάς
Λέξη-κλειδί: Κεφαλονιά
Τίτλος: Η χλωρίδα στην περιοχή της Λακωματιάς στην Κεφαλονιά.
Τύπος περιεχομένου: Dataset

Φωτογραφικό υλικό και κατάταξη ειδών από την περιοχή της Λακωματιάς στην Κεφαλονιά.


Κατεβάστε το αρχείο: Λακωματιά.pdf