Η χλωρίδα στην περιοχή του Αγίου Γερασίμου Κεφαλονιάς

Ermis

Τίτλος

Η χλωρίδα στην περιοχή του Αγίου Γερασίμου Κεφαλονιάς

Ermis

Μεταδεδομένα


Έτος έκδοσης: 2019
URI: http://ermis.di.ionio.gr/xmlui/handle/123456789/945
Περιγραφή: Φωτογραφικό υλικό και κατάταξη ειδών από την περιοχή του Αγίου Γερασίμου στα Ομαλά Κεφαλονιάς.
Λέξη-κλειδί: Κεφαλονιά
Λέξη-κλειδί: χλωρίδα Κεφαλονιάς
Λέξη-κλειδί: άγιος Γεράσιμος
Τίτλος: Η χλωρίδα στην περιοχή του Αγίου Γερασίμου Κεφαλονιάς
Τύπος περιεχομένου: Dataset

Φωτογραφικό υλικό και κατάταξη ειδών από την περιοχή του Αγίου Γερασίμου στα Ομαλά Κεφαλονιάς.


Κατεβάστε το αρχείο: Αγ Γεράσιμος.pdf