Η χλωρίδα στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου Κεφαλονιάς

Ermis

Title

Η χλωρίδα στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου Κεφαλονιάς

Ermis

Metadata


Έτος έκδοσης: 2020
URI: http://ermis.di.ionio.gr/xmlui/handle/123456789/953
Περιγραφή: Φωτογραφικό υλικό και κατάταξη ειδών από την περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου στην Κεφαλονιά.
Λέξη-κλειδί: Κεφαλονιά
Λέξη-κλειδί: χλωρίδα Κεφαλονιάς
Λέξη-κλειδί: Άγιος Κωνσταντίνος
Τίτλος: Η χλωρίδα στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου Κεφαλονιάς
Τύπος περιεχομένου: Dataset

Φωτογραφικό υλικό και κατάταξη ειδών από την περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου στην Κεφαλονιά.


Download file: Αγ Κωνσταντίνος.pdf