Η χλωρίδα στις Άμμες Κεφαλονιάς

Ermis

Τίτλος

Η χλωρίδα στις Άμμες Κεφαλονιάς

Ermis

Μεταδεδομένα


Έτος έκδοσης: 2019
URI: http://ermis.di.ionio.gr/xmlui/handle/123456789/955
Περιγραφή: Φωτογραφικό υλικό και κατάταξη ειδών από την παραλία Άμμες στην Κεφαλονιά.
Λέξη-κλειδί: Άμμες
Λέξη-κλειδί: παραλία Άμμες
Λέξη-κλειδί: Κεφαλονιά
Λέξη-κλειδί: χλωρίδα Κεφαλονιάς
Τίτλος: Η χλωρίδα στις Άμμες Κεφαλονιάς
Τύπος περιεχομένου: Dataset

Φωτογραφικό υλικό και κατάταξη ειδών από την παραλία Άμμες στην Κεφαλονιά.


Κατεβάστε το αρχείο: Άμμες.pdf