Η χλωρίδα στο Λιβάδι Παλικής

Ermis

Τίτλος

Η χλωρίδα στο Λιβάδι Παλικής

Ermis

Μεταδεδομένα


Έτος έκδοσης: 2019
URI: http://ermis.di.ionio.gr/xmlui/handle/123456789/940
Περιγραφή: Φωτογραφικό υλικό και κατάταξη ειδών από τον υδροβιότοπο στο Λιβάδι της Παλικής.
Λέξη-κλειδί: υδροβιότοπος
Λέξη-κλειδί: Λιβάδι Παλικής
Λέξη-κλειδί: Παλική
Λέξη-κλειδί: Κεφαλονιά
Τίτλος: Η χλωρίδα στο Λιβάδι Παλικής
Τύπος περιεχομένου: Dataset

Φωτογραφικό υλικό και κατάταξη ειδών από τον υδροβιότοπο στο Λιβάδι της Παλικής.


Κατεβάστε το αρχείο: Λιβάδι Παλικής.pdf